Atelier Klimbim

Dëse Schreinerei-Workshop vum Atelier Klimbim (CIGR Wiltz Plus) weist iech wéi dir kleng Beschiedegungen un äeren Holzmiwwel selwer an einfach reparéiren kënnt. Dir kritt gewisen wéi dir matt Primer, Kallék, Ueleg an Lasuren iech selwer hëllefen kënnt oder och wéi dir selwer eng Holziwwerfläch doheem oofschläifen kënnt.

Dir kënnt klenger beschiedegt Holzarbechten (zB déi eng Téitsch hunn) mattbréngen an direkt op der Plaaz gewisen kréien wéi dir iech drëm këmmeren kënnt.

https://www.cigrwiltz.lu/projets/klimbim/