Atelier – Schlicht a Schéin

COOPERATIONS ART bréngt iech Këschten gefëllt matt Alldaagsgeéigestänn. Mir entdecken dës Géigestänn iwwert eng spillerech Art a Weis nei an notzen se duerno fir kleng Wonnerwierker ze gestalten.

Et geht em Entdeckerfreed, Spaas um Spill an Gestalten, experimentéiren, improviséiren an natierlech den Austausch matt Aaneren.